» » В зоне ООС веден пилотный проект относительно порядка работы волонтеров

В зоне ООС веден пилотный проект относительно порядка работы волонтеров

9-10-2018, 12:22 citynews.net.ua | Напечатать

Временный порядок работы гражданских лиц по оказанию гуманитарной помощи в районе проведения операции Объединенных сил был презентован общественности в Краматорске на минувшей неделе.

Об єтом собщается на сайте cimic.com.ua

Целью "Временного порядка пребывания лиц, которые безвозмездно передают товары, лекарственные средства, медицинскую технику и изделия медицинского назначения, выполняющие работы или оказывающие услуги в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора, сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" является создание благоприятных условий, сохранение жизни, минимизации рисков, повышения уровня прозрачности, социальной защиты, социальной справедливости и координации деятельности отдельных волонтеров, волонтерских организаций и групп в районе проведения ООС.

Временный порядок введен как пилотный проект, позже с учетом всех положительных и отрицательных факторов он будет доработан и принят на постоянной основе.

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

перебування осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Загальні положення

Тимчасовий порядок перебування осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – Тимчасовий порядок) регулює питання діяльності осіб, які безоплатно передають товари, у тому числі, лікарські засоби та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, у тому числі медичні, в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – район проведення операції об’єднаних сил).

Доступ осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, до району проведення операції об’єднаних сил здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок перебування в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб не залучених та військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, які залучаються до проведення таких заходів (далі – Інструкція), затвердженої наказом Командувача об’єднаних сил від 26.04.2018 року № 26 (зі змінами).

Для цілей Тимчасового порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

особи, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги – це волонтерські організації (установи), волонтери, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, благодійні організації, благодійники, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, а також фізичні особи, які безоплатно передають товари, виконують роботи або надають послуги в районі проведення операції об’єднаних сил, зокрема підрозділам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, що входять до складу об’єднаних сил або виконують завдання на території проведення операції об’єднаних сил.

Інші терміни у Тимчасовому порядку вживаються в значеннях, визначених у Законах України “Про волонтерську діяльність”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, а також Інструкції.

ІІ. Перебування осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги в районі проведення операції об’єднаних сил

2.1. Особи, які виявили бажання безоплатно передати товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконати роботи або надати послуги для прибуття до району проведення операції об’єднаних сил не пізніше ніж за 48 годин повідомляють про це ОЦ ЦВС м. Краматорськ, попередньо узгодивши своє прибуття та місця відвідування із командиром військової частини.

У повідомленні (листі) про перебування особи, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, зазначають:

прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), які прибувають до району проведення операції об’єднаних сил;

серію та номер паспорта громадянина України, контактні дані (номер телефону, адрес електронної пошти);

військову частину, до якої планується прибуття, а також контактну особу військової частини;

термін перебування та місця відвідування в районі проведення операції об’єднаних сил.

2.2. Повідомлення подається шляхом заповнення заяви (Додаток 1 до Тимчасового порядку), або надсилання листа у електронному вигляді.

2.3. Представники ОЦ ЦВС м. Краматорськ, отримавши повідомлення про перебування, організовують взаємодію із контактною особою військової частини для отримання підтвердження про узгодження прибуття осіб, які виявили бажання безоплатно передати товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконати роботи або надати послуги.

2.4. Командир військової частини забезпечує зв’язок із особами, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, а також супроводження зазначених осіб під час їх пересування в районі проведення операції об’єднаних сил.

2.5. Пересування в районі проведення операції об’єднаних сил осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, здійснюється виключно за місцями, зазначеними у повідомленні.

2.6. Під час перебування в районі проведення операції об’єднаних сил особи, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, повинні мати документи, що посвідчують особу.

2.7. Особам, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги в районі проведення операції об’єднаних сил може бути відмовлено у відвідуванні, у разі:

реальної загрози життю та здоров’ю з введенням “ЧЕРВОНОГО” режиму перебування, як в районі бойових дій так і в зонах безпеки;

недотримання правил внутрішнього розпорядку, визначеного командиром військової частини;

порушення порядку пересування, що заподіяло шкоду цивільному населенню, або військовослужбовцям;

розповсюдження інформації, що не відповідає дійсності та створює передумови витоку відомостям щодо стану, складу, розташування (положення) сил і засобів об’єднаних сил;

відхилення від місць відвідування та терміну перебування без погодження з контактною особою військової частини або представником

ОЦ ЦВС м. Краматорськ.

ІІІ. Моніторинг перебування осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, в районі проведення операції об’єднаних сил

3.1. Моніторинг перебування осіб, які безоплатно передають товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги, здійснюють представники ОЦ ЦВС м. Краматорськ.

3.2. Щоквартально до 20 числа відповідного місяця командири оперативно-тактичних угруповань та частин безпосереднього підпорядкування, до яких протягом звітного періоду прибували особи, та безоплатно передавали товари, лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконували роботи або надавали послуги, подають на ім’я Командувача об’єднаних сил через ОЦ ЦВС м. Краматорськ доповідь.

3.3. Представники ОЦ ЦВС м. Краматорськ щоквартально до 25 числа відповідного місяця після отримання інформації згідно п. 3.2., здійснюють аналіз перебування в районі проведення операції об’єднаних сил осіб, які безоплатно передають товари лікарські засоби, медичну техніку та вироби медичного призначення, виконують роботи або надають послуги та подають на розгляд Командувачу об’єднаних сил.

Зразок заявки на перебування:

Командувачу об’єднаних сил

З метою безоплатної передачі товарів, лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, виконання робіт та (або) надання послуг в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях прошу Вашого дозволу на перебування в районі проведення операції об’єднаних сил для осіб:

Повна назва організації або

прізвище, ім’я та по батькові особи

Установчі документи організації або серія та номер паспорта громадянина України              

Військова частина, до якої планується прибуття, місце відвідування

Контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти)             

Додаткова інформація

(у разі необхідності)

(назва посади особи в організації, ПІП особи, підпис, дата)


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 12:16

Синод Элладской православной церкви в Греции признал автокефальную ПЦУ

Вчера, 12:01

Кабмин выделил шахтерам 1 млрд гривень. Осталось подтвердить решение в Раде и у Зеленского

11-10-2019, 14:22

В Станице Луганской сообщили о минировании автостанции и всех зданий вокруг - КПВВ не работает

11-10-2019, 14:18

Министры Зеленского кормят луганских шахтеров «завтраками» вместо зарплаты

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:02

10 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - погиб украинский военный

10-10-2019, 17:49

За взятку украинские таможенники превращали модную одежду в секонд-хенд

10-10-2019, 17:40

В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных

10-10-2019, 14:02

Что говорил Зеленский на пресс-марафоне о Донбассе

10-10-2019, 10:59

В Луганской области за месяц украли электроэнергии более чем на 260 тысяч гривень

10-10-2019, 10:21

МИД Германии не признает российские паспорта у жителей Луганской и Донецкой областей

10-10-2019, 09:46

9 октября в ООС - российские террористы обстреливают из артиллерии и минометов


Новости Украины:

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

11-10-2019, 10:50

В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

10-10-2019, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

10-10-2019, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

9-10-2019, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

8-10-2019, 12:16

В Одессе неизвестный сообщил о заминированной школе

7-10-2019, 14:31

Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

7-10-2019, 13:44

Житомирский полицейский торговал наркотиками и прекурсорами

Разное:Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 ^Наверх

 

В зоне ООС веден пилотный проект относительно порядка работы волонтеров » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня