» » В Луганской области КИУ ответил на требование миллиона гривень нардепом Иоффе

В Луганской области КИУ ответил на требование миллиона гривень нардепом Иоффе

10-12-2012, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Юлий Иоффе подал в районный суд Луганска и в Северодонецкий городской суд иски о защите чести и достоинства, якобы «пострадавшие» во время избирательной кампании. В обоих исках он требует взыскать с ответчиков по миллиону гривен морального ущерба. В Луганске ответчиком по иску является бывший соперник Иоффе в избирательном округе Юрий Хохлов, а во втором – редактор газеты «Третий сектор» Алексей Светиков.

Редакция «ТС» приводит тексты искового заявления, поданного в северодонецкий суд, и возражения на этот иск. И будет в дальнейшем информировать читателей о ходе этого процесса.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19

Іоффе Юлій Якович

Відповідач:

Свєтіков Олексій Олексійович

Ціна позову: 1 000 000 грн.

Позовна заява

про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди

12 лютого 2012р. на веб-сторінці сайту Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» було розміщено статтю Відповідача під назвою «И снова мажоритарка» (пряме посилання http://www.cvu.org.ua/doc.php?lang=ukr&mid=pu&id= 3199&lim_beg=0, копії скріншотів додаються). У вказаній статті Відповідач стверджує, що я належу до якоїсь групи «Фірташа-Льовочкіна», безпідставно пов’язує мою політичну діяльність з Д.Фірташем та Льовочкіним.

Відповідач заявив: «Прежде всего, речь идет об одномандатних избирательньгх округах с городами Лисичанск и Северодонецк. По имеющейся у нас информации, эти округа уже «приписаны» к группе Фирташа-Левочкина. … Кто будеш выдвинут сьездом Партии регионов кандидатом в нардепы от Северодонецка-Рубежного округа, сегодня предсказать невозможно. Явные амбиции на него снова проявляет явно не «луганский» Юлий Иоффе, которого связывают многолетние дружеские отношения с Юрием Бойко. Ми считаем, что в «запасе» у группы Фирташа-Левочкина и бывший мэр Северодонецка Владимир Грицишин. … Самим парадоксальним в зтой ситуации являешся то, что на стороне Иоффе оказались северодонецкие члены партии Юлии Тимошенко. Что, они уже союзники заклятого друга Юлии Владимировни Дмитрия Фирташа?».

У вказаній статті Відповідач у стверджувальній формі безпідставно наводить неправдиві негативні факти. Я не належу до групи «Фірташа-Льовочкіна» (та чи існує така група взагалі?) та здійснюю політичну діяльність незалежно від Д.Фірташа та Льовочкіна.

Твердження Відповідача не відповідають дійсності та завдають шкоди моїм честі, гідності і діловій репутації, бо виставляють мене політичною маріонеткою якоїсь групи, яка тримає мене у «запасі».

Свєтіков О.О. у своїй статті використовує мовні засоби, що не залишають у читача сумнівів в тому, що я належу до групи «Фірташа-Льовочкіна». Він ставить риторичне питання стосовно союзників Дмитра Фіртаніа, задається питаннями про ймовірних кандидатів від партії Регіонів, однак мою належність до вказаної групи виставляє як факт доказаний апріорі. Вважаю, що поширена Відповідачем інформація є саме фактичним твердженням, а не оціночним судженням, бо не містить ніякої критичної оцінки моєї, нібито, політичної залежності, а вказує на це як на існуючий факт.

Такі повідомлення безпідставно компрометують мене в очах громадян, зокрема тих, що заперечно ставляться до діяльності Льовочкіна чи Д.Фірташа. Поширена інформація сутево знижує ступінь моєї ділової репутації та є негативною.

Наявність та розповсюдження недостовірної інформації щодо моєї належності до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності моєї політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним, завдавало та завдає мені значні душевні страждання, бо розповсюдження такою інформації мало антиагітаційний характер перед проведенням виборів народних депутатів України та значно знизило рівень підтримки мене виборцями. Відновлення мого рейтингу, як самостійного політичного діяча, потрібувало значних зусиль та проведення великої кількості зустрічей з виборцями для роз’яснення моєї справжньої політичної позиції.

Вказана інформація, поширена у сеті Інтернет та охопивша широкі кола аудиторії, протиправно підриває мою ділову репутацію. Повідомлення, що розповсюджуються на інтернет-сторінці такої серйозної організації як ВГО «Комітет виборців України», підсвідомо сприймаються читачами як достовірні та стають своєрідними політичними маяками для населення, з урахуванням яких й формується суспільна думка. Психічна напруга, що виникла внаслідок розповсюдження вказаної негативної інформації, погіршувала моє самопочуття та шкодила здоров’ю. Думки про те, що люди змінювали добре ставлення до мене, прочитавши твердження Відповідача, додавали мені жалю та переживань.

Згідно із ч.З ст.227 ЦК України, негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила не доведе протилежного (презумпція добропорядності).

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Відповідно до статей 94, 277 ЦК України, п.5 Постанови пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 року N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на спростування цієї інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.15, 16, 23, 275, 277, 278, 280 Цивільного кодексу України, ст.ст.З, 118 — 120 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати недостовірною та такою, що порушує мої особисті немайнові права, інформацію поширену Відповідачем на веб-сторінці сайту ВГО «Комітет виборців України» щодо моєї належності до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності моєї політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним. Заборонити розповсюдження вказаної інформації, шляхом її видалення з веб-сторінки.

2. Зобов’язати Відповідача спростувати поширену ним недостовірну інформацію шляхом розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці сайту Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» http://www.cvu.org.ua/ в розділі «Політична Україна» повідомлення наступного змісту: «Свєтіковим Олексієм Олексійовичем у статті «И снова мажоритарка», розміщеній 12 лютого 2012р. на сайті Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців ІУкраїни» було поширено інформацію про належність Іоффе Юлія Яковича до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності його політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним. Вказана інформація є недостовірною». Спростування виконати на білому фоні шрифтом чорного кольору та розміром, аналогічним розміру, яким на даному сайті викладаються матеріали, останнє речення виділити жирним шрифтом. Забезпечити вільний доступ інтернет-відвідувачів

до вказаного повідомлення протягом трьох місяців з моменту його первісного розміщення. 3. Стягнути з Відповідача грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн. як відшкодування завданої мені моральної шкоди.

Додатки:

1. Копія позову з додатками для Відповідача.

2. Квитанція про сплату судового збору.

3. Копії скріншотів на 4 арк.

«20» листопада 2012р.

_____ Ю.Я.Іоффе

 

 

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19

Свєтікова Олексія Олексійовича

Копія

Іоффе Юлію Яковичу

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на позовну заяву Іоффе Ю.Я. про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди

Вважаю позовні вимоги Іоффе Ю.Я. безпідставними та такими, що суперечать законодавству та міжнародним обов’язкам України у сфері забезпечення свободи поглядів, через такі обставинами.

1. Позивач вимагає заборонити розповсюдження інформації щодо його належності до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності його діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним, шляхом її видалення з веб-сторінки. Проте заборонити розповсюдження інформації у спосіб, заявлений Позивачем (шляхом видалення її з сайту КВУ) неможливо, оскільки матеріал «И снова мажоритарка» було розміщено на кількох десятках українських та закордонних сайтів. Жоден з яких в якості співвідповідачів до справи не залучений, і тому жодних рішень щодо накладання на них зобов’язання щось видаляти суд прийняти не може. А Відповідач за цією вимогою є неналежним відповідачем.

Крім того, матеріал, стосовно якого подано позов, є великим аналітичним матеріалом, з якого Позивач оскаржує лише один абзац. Прийняття судом рішення щодо видалення матеріалу з веб-сторінок означало б здійснення цензури, що заборонено частиною третьою статті 15 Конституції України.

Тож Позивачу у частині вимог щодо заборони розповсюдження інформації шляхом її видалення з веб-сторінки має бути відмовлено.

2. Позивач вимагає зобов’язати Відповідача спростувати поширену ним недостовірну інформацію шляхом розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці сайту Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» http://www.cvu.org.ua/ в розділі «Політична Україна» повідомлення наступного змісту: «Свєтіковим Олексієм Олексійовичем у статті «И снова мажоритарка», розміщеній 12 лютого 2012р. на сайті Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» було поширено інформацію про належність Іоффе Юлія Яковича до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності його політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним.

Проте в статті «И снова мажоритарка», розміщеній 12 лютого 2012р. на сайті Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України», відсутня інформація про пов’язаність його політичної діяльності Іоффе з Д.Фірташем та Льовочкіним. Цілком можливо, що у позивача є така суб’єктивна оцінка цього матеріалу, проте Відповідача не може спростовувати суб’єктивну думку Позивача. Ще раз акцентую увагу суду на те, що інформацію про пов’язаність політичної діяльності Іоффе з діяльністю Фірташа і Льовочкіна Відповідач не поширював, і тому спростовувати її не може.

Відповідач дійсно має власне переконання (тобто оціночне судження), що політик Юлій Іоффе належить до політичної групи Фірташа-Льовочкина-Бойко. Як і власне переконання у тому, що така політична група існує. Ці свої переконання Відповідач неодноразово висловлював публічно, у тому числі в матеріалі «И снова мажоритарна». Це судження є обґрунтованим, воно побудовано на багаторічному досвіді діяльності Відповідача як політичного аналітика.

До того ж це переконання не є чимось виключним і притаманним лише Відповідачу, переважна більшість політологів та журналістів України думають саме так. Як доказ поширеності такої думки наводжу матеріал з видання «Українська правда» (http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/10/6972416/), в якому також стверджується, що Юлій Іоффе належить до групи Фірташа-Льовочкина (роздруківка додається), і до якого відповідач не має жодного відношення.

Юлію Іоффе може не подобатись таке судження про нього інших осіб, проте відповідно до чинного законодавства та практики Європейського суду з прав людини, яка має для судів України прецедентний характер, оціночні судження спростуванню не підлягають, вони також не можуть бути також визнані недостовірними.

Твердження Позивача, що інформація про належність його до групи Фірташа-Льовочкина є не оціночним судженням, а фактичним твердженням – є безпідставним. Практикою Європейського суду встановлено, що відмінність фактичних тверджень (відомостей) від оціночних суджень полягає у тому, що перші можна довести чи спростувати, а другі – ні. Довести належність будь-кого до групи Фірташа-Льовочкина, як і до будь-якої іншої подібної політичної групи України принципово не можливо, оскільки де-юре вони не існують, членство в них ніяк не фіксується тощо. По-суті вони є продуктом узагальнення аналітиків, політологічним терміном. І сам Позивач в позові висловлює думку, що групи Фірташа-Льовочкина не існує. Тому думка про належність чи не належність Іоффе до групи Фірташа-Льовочкина апріорі є судженням, а не відомостями.

Тож у частині вимог щодо визнання недостовірною та спростування інформації Позивачу має бути відмовлено, оскільки згідно законодавства оціночні судження не можна визнати недостовірними та спростувати: в цивілізованому світі такі примусові заходи не застосовуються до людських переконань.

3. Позивач вимагає стягнути з Відповідача грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн. як відшкодування завданої моральної шкоди, оскільки, за твердженням Позивача, інформація про зв’язок з Льовочкіним і Фірташом компрометує його в очах громадян. Проте таке твердження є необґрунтованим. Сергій Льовочкін є головою Адміністрації Президента України, а Дмитро Фірташ – один з провідних бізнесменів України, до того ж господар сєвєродонецького «Азоту». Можливо Позивач і вважає Льовочкіна і Фірташа негідниками чи навіть злочинцями, зв’язок з якими його компрометує, проте в суспільній думці вони такими не є. Тому твердження, що віднесення Іоффе до групи Фірташа-Льовочкина начебто його компрометує, є безпідставним.

Практика Європейського суду передбачає можливість стягнення моральної шкоди за поширення безпідставних оціночних суджень негативного змісту, проте висловлювання Відповідачем власного переконання про належність Юлія Іоффе до групи Фірташа-Льовочкина не є негативною інформацією стосовно Іоффе. Тож у частині вимог стосовно стягнення моральної шкоди Позивачу має бути відмовлено за безпідставністю.

Враховуючі викладене, відповідно до статті 34 Конституції України, статті 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини, статті 30 Закону України «Про інформацію»

ПРОШУ:

Відмовити Іоффе Юлія Яковичу в задоволенні позовних вимог у повному обсязі за необґрунтованістю.

Додатки:

Копія заперечення для позивача

Роздруківка матеріалу «Олігархи на виборах: група Льовочкіна-Фірташа…»


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:13

Представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей сделали заявление в связи c давлением РФ на Украину и ее западных партнеров

Сегодня, 13:36

Чиновница работавшая на российских террористов в Луганске хотела сменить имя и жить в Украине

Сегодня, 11:56

Украина получила первые вакцины Pfizer от COVID-19

Сегодня, 10:35

В Луганской области любитель металлолома получил ранение при разборке старого патрона

Сегодня, 10:23

В Луганской области за сутки 290 новых случаев коронавируса и 12 умерших

Сегодня, 10:15

Российские террористы обстреляли Новозвановку 

Вчера, 16:27

США и ЕС ввели новые санкции против РФ. За Крым и кибератаки

Вчера, 14:43

В Лисичанске погибла женщина в ДТП, водитель травмирован

Вчера, 14:21

В Северодонецке подвели итоги конкурса на лучший проект памятника «Героям АТО»

Вчера, 14:07

ЄІБ та ЄС допомагають відновити пошкоджену інфраструктуру в Донецькій та Луганській областях на суму понад 120 млн євро

Вчера, 12:52

На заседании СНБО продолжат в «ручном» режиме бороться с контрабандистами и тайно подумают о Донбассе

Вчера, 12:26

В Северодонецке с 16 апреля запрещено ходить в лес без разрешения


Новости Украины:

Вчера, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

Разное:Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 ^Наверх

 

В Луганской области КИУ ответил на требование миллиона гривень нардепом Иоффе » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня